قوانین کشور ترکیه

قوانین کشور ترکیه

خرید و فروش اشیاء عتیقه و یا خروج و ورود آن به ترکیه مستلزم گرفتن مجوز قانونی می باشد. با توجه با اینکه افرادي با جعل عنوان و در پوشش مأمورین سازمانهاي مختلف به شما مراجعه نموده و از شما درخواست ارائه مدارك هویتی می نمایند، لازم است قبل از پاسخگویی به هر سؤالی، ضمن اجتناب از هر گونه برخورد فیزیکی، از آنان بخواهیدشما را به نزدیکترین پاسگاه پلیس هدایت نمایند.

در بسیاري از موارد مشاهده شده است هموطنان عزیز بدون در نظر گرفتن مقررات مربوط به اشتغال و لزوم اخذ اقامت کار در ترکیه، تنها با توجه به لغو روادید توریستی میان دو کشور، مبادرت به فعالیت در مراکز تولیدي و یا خدماتی این کشود نموده اند که این موضوع منجر به تضییع حقوق آنان توسط کارفرمایان و صاحبان شرکت ها شده و از طرف دیگر به بازداشت و اخراج این افراد منتهی گردیده است. اتباع ایرانی حتماً باید در صورت تمایل به اشتغال در این کشور نسبت به اخذ روادید کار اقدام نمایند و قبل از انجام سفر به این کشور درخواست خود را مبنی بر دریافت روادید ورود با حق کار، به نمایندگی این کشور در تهران ارائه نمایند. در طول سفر با وسایل نقلیه شخصی، توسط پلیس مورد بازرسی قرار خواهید گرفت. لازم است ضمن رعایت قوانین رانندگی، مدارك لازم را به همراه داشته باشید و دراین خصوص با پلیس همکاري نمائید. ضمناً به منظور گرفتار نشدن در دام ربایندگان خودرو و … هنگام مسافرت با اتومبیل شخصی در راههاي این کشور، به شدت از سوار کردن افراد ناشناس (زن و مرد) تحت هر عنوان خودداري نمائید.

با توجه به قوانین جدید ترکیه، صاحبان اتوبوس ها، کامیون ها و یا خودرو هاي شخصی در زمان ورود به این کشور، نسبت به سوار نمودن مسافران غیر قانونی از جمله افراد بدون گذرنامه، دارندگان گذرنامه جعلی و یا افرادي که در گذرنامه آنها مهر ورود درج نشده است، یا حتی اقدام به حمل برخی اجناس غیر قانونی (مثل مواد مخدر حتی به میزان کم) نمایند، خودروهاي آنان به نفع دولت آن کشور مصادره خواهد شد.

قوانین کشور ترکیه