سرمایه گذاري در ترکیه

خانه / سرمایه گذاري در ترکیه

سرمایه گذاري در ترکیه

ترکیه در زمینه هاي مختلفی نظیر احداث کارخانه، هتل، فروشگاه، بیمارستان و هم چنین طرح ها و پروژه هاي توسعه اي اقدام به جذب سرمایه گذار خارجی نموده است که براساس آمار موجود ترکیه تا پایان سال 2011 موفق به جذب 21 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می / 99 میلیارد دلار سرمایه خارجی شده است که این میزان 8 دهد.

مشوق هاي سرمایه گذار خارجی:

-1 زمین رایگان در منطقه صنعتی و آزاد غازي آنتپ و سامسون براي احداث کارخانه
-2 در سایر مناطق نیز اتباع خارجی می توانند ضمن سرمایه گذاري در ترکیه از اقامت ترکیه دائم نیز برخوردار شوند.
-3 در ماه می 2012 نیز با هدف جذب سرمایه گذاري خارجی در بخش هاي مختلف و بخصوص بخش مسکن،
قانونی به تصویب پارلمان ترکیه رسید که به موجب آن به اتباع خارجی غیر مقیم نیز این امکان را می دهد که
در کشور ترکیه هر نوع ملکی را خریداري کنند. این افراد در صوت دو سال حضور مستمر و بدون خروج از
ترکیه می توانند از اقامت ترکیه نیز برخوردار گردند.
در جریان ترمیم کابینه جدید، مؤسسه اي براي تشویق سرمایه گذاري در ترکیه در ماه ژوئیه 2011 در وزارت اقتصاد
دایر شد. این مؤسسه ترکیه را به چهار منطقه تقسیم کرده و مشوق ها با توجه به سطح توسعه منطقه تخصیص
می یابد. این برنامه شامل سه سطح اجرایی است که بر آن اساس اقدام تشویقی مد نظر قرار می گیرد:
1. اجراي منطقه اي و بخشی
2. اجرا براي سرمایه گذاري هاي بزرگ
3. به کار گیري روش و مشوق عمومی براي سرمایه گذاري
آخرین اطلاعات در مورد سیستم تشویق سرمایه گذاري، مقررات و هم چنین داده اي آماري و جزئیات بیشتر را میتوان از وزارت اقتصاد ترکیه به آدرس  www.ekonomy.gov.tr بدست آورد.

به دلیل افزایش مبالغ حقوق بازنشستگی و بیمه و امکان خرید ملک در ترکیه توسط مشتریان، تقاضاي خرید ملک و زمین در ترکیه بالا رفته است. افزایش ثبت شرکت هاي خارجی در ترکیه و شروع به کار شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در این منطقه نیز بر بازار املاك تأثیر مثبتی گذاشته است. در حال حاضر ترکیه در مسیر ورود به اتحادیه اروپا قرار دارد و به همین دلیل دردوران شکوفایی خود به سر می برد. این وضعیت مثبت ترکیه، تعداد زیادي از سرمایه گذاران را به سمت ترکیه جلب نموده است.

در بخش سرمایه گذاري املاك در ترکیه نیز رو به رشد قرار دراد و سرمایه گذاران زیادي در این بخش فعالیت می کنند. بسیاري از مناطق ترکیه به دلیل خرید و فروش املاك و وجود سرمایه گذاران به سرعت توسعه یافتند و با این وجود هنوز املاك و زمین با نرخ مناسب وجود دارد. این شرایط را می توان با اسپانیا در 15 یا 20 سال پیش مقایسه کرد.

اجرا شده توسط:
همیار وردپرس پشتیانی آنلاین