ثبت شرکت در ترکیه

خانه / ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه

یکی از راه هایی که می توانید با انجام آن سود تجارت خود را افزایش دهید ثبت شرکت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد.

آغاز فعالیت یک شرکت در ترکیه طی مراحلی به شرح ذیل می باشد:

*. قرار داد اصلی شرکت که مطابق با ماده 279 قانون تجارت ترکیه و بصورت کتبی تنظیم و به امضاي تمامی افرراد مؤسس شرکت رسیده به علاوه دفاتر شرکت که قبلاً تهیه شده باید نزد محضر به تأیید برسند.

*. پس از تأیید قرارداداصلی شرکت توسط محضر تا مدت 15 روز باید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و شرکت را ثبت درج نمایند. Ticaret Sicil. Turkiye و در روزنامه

*. درخواست نامه و فرم هاي مربوط به اظهارنامه تأسیس شرکت که باید بدون هیچگونه نقصی پر و به امضاي مسؤلین شرکت رسیده شوند.

*. سه نسخه از قرارداد اصلی شرکت که به تأیید محضر رسیده که یکی از این نسخ باید اصل باشد.

*. نمونه امضاي نمایندگان شرکت که به تأیید محضر رسیده است.

*. تعهد نامه در خصوص صحت و درستی اطلاعاتی که به اداره ثبت شرکت ها داده شده مطابق با اساسنامه ثبت شرکت ها

*. واریز چهراده هزارم سرمایه شرکت به حساب افتتاح شده نزد بانک زراعت و ارائه اصل فیش به اداره ثبت شرکت ها

*. فتوکپی پاسپورت که به تأیید محضر رسیده است.

شرکت هاي خارجی که می خواهند در داخل ترکیه شعبه تأسیس نموده و فعالیت نمایند مطابق قانون مورخ 1914/11/30 ترکیه در خصوص ثبت شرکت هاي خارجی بایستی به مدیر کل تجارت داخلی وزارت صنایع مراجعه نمایند.

براي کسب آخرین اطلاعات به وب سایت هاي ذیل مراجعه نمایید:
اتاق بازرگانی ترکیه www.tbcci.org/registrationTurkey.php
وزارت صنایع ترکیه www.sanayi.gov.tr

ثبت شرکت در ترکیه

اجرا شده توسط:
همیار وردپرس پشتیانی آنلاین