ترکیه به اسرائیل بذر صادر میکند

ترکیه به اسرائیل بذر صادر میکند

محمت تاشان رئیس هیئت مدیره و مدیر کل امور زراعی گفت: "ترکیه دیگر به اسرائیل بذر صادر میکند." تاشان در سومین نمایشگاه کشاورزی، دامداری و تکنولوژی سامسون، در رابطه با تولید بذر در ترکیه اطلاعاتی ارائه نمود. وی ضمن ابراز اینکه با گفتن کلمه بذر و دانه، اولین سازمانی که به ذهنمان میرسد، تیگم میباشد، ابراز داشت: "در بخش تولید بذر سبزیجات، 50 درصد تولیدات در دست ما میباشد. همچنین آغاز به صادرات بذر نیز نمودیم." تاشان همچنین تاکید کرد که تیگم در تولید بذر غلات و حبوبات نیز پیشرو میباشد.
بیشتر بخوانید